የስልጠና እና የአቅም ግንባታ

የሙያ ክበብ

የትግርኛ መጽሐፍት እና ላፕቶፕ ብድር አገልግሎት ፕሮግራም

የወጣቶች ሙዚቃ ፕሮግራም

የማጠናከሪያ ፕሮግራም

የኮምፒውተር ችሎታዎች ስልጠና / ማንበብና መጻፍ

የአረጋውያን ፕሮግራም

የበጋ ፕሮግራም

የስፖርት ፕሮግራም