ትርጉምን ትርጉምን፣ ዘይወግዓዊ ምኽሪ

ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ ንጠለባት ማሕበረሰብ ኤርትራ ዘገልግል ዘሎ ማሕበረሰባዊ ማእከል። ECCC ንኣባላቱ ምስ ሕብረተሰብ ካናዳ ዕዉት ምውህሃዶም ንምርግጋጽ ዘድሊ ሓበሬታ ንምዕጣቕ ይጽዕር።

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ሓድሽ ናይ ሞያ ዓንኬል የበግስ ኣሎ።

ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ ንጠለባት ማሕበረሰብ ኤርትራ ዘገልግል ዘሎ ማሕበረሰባዊ ማእከል። ECCC ንኣባላቱ ንምዕጣቕ ይጽዕር ዕዉት ውህደት ንምርግጋጽ ዘድሊ ሓበሬታ ሒዞም ናብ…

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

ከመይ ጌርና ንሳተፍ

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

ታሪኽ ዓወት

ናይ ደገፍ ሓበሬታ

<strong>መደብ ዓንኬል ሞያ</strong>

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

<strong>መደብ ዓንኬል ሞያ</strong>

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

<strong>መደብ ዓንኬል ሞያ</strong>

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

<strong>መደብ ዓንኬል ሞያ</strong>

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

<strong>ኤርትራዊ ካናዳዊ ማእከል ማሕበረሰብ ነጻ መምርሒ</strong>

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ሓድሽ ናይ ሞያ ዓንኬል የበግስ ኣሎ።

<strong>ኤርትራዊ ካናዳዊ ማእከል ማሕበረሰብ ነጻ መምርሒ</strong>

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ሓድሽ ናይ ሞያ ዓንኬል የበግስ ኣሎ።

<strong>መደብ ዓንኬል ሞያ</strong>

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

ብማሕበረሰብ ዝምራሕ ዘይወግዓዊ ናይ ምኽሪ ክፍለ ግዜታት

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

ምዝገባ ፕሮግራም ኩዕሶ እግሪ

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ። ዝብል ፈሪሙ

ምዝገባ ፕሮግራም ምኽሪ ምሃብ

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ብፍላይ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ (GTA) ዝተዳለወ ሓድሽ መደብ ዓንኬል ሞያ የበግስ ኣሎ።

ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ ንጠለባት ማሕበረሰብ ኤርትራ ዘገልግል ዘሎ ማሕበረሰባዊ ማእከል። ECCC ንኣባላቱ ምስ ሕብረተሰብ ካናዳ ዕዉት ምውህሃዶም ንምርግጋጽ ዘድሊ ሓበሬታ ንምዕጣቕ ይጽዕር።

Contact for More Information

mail

EritreanCanadianCommunity@mail.ru

call

+1 (667) 673 45 34

Summer program registration

The Eritrean Canadian Community Center (ECCC) is launching a new Career Circle Program specifically designed for Eritrean youth in the Greater Toronto Area (GTA).

ንመወልቲ ናይቲ መደብ ምወላ

ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ ንጠለባት ማሕበረሰብ ኤርትራ ዘገልግል ዘሎ ማሕበረሰባዊ ማእከል። ECCC ንኣባላቱ ምስ ሕብረተሰብ ካናዳ ዕዉት ምውህሃዶም ንምርግጋጽ ዘድሊ ሓበሬታ ንምዕጣቕ ይጽዕር። ECCC ንኣባላቱ ምስ ሕብረተሰብ ካናዳ ዕዉት ምውህሃዶም ንምርግጋጽ ዘድሊ ሓበሬታ ንምዕጣቕ ይጽዕር። ECCC ንኣባላቱ ምስ ሕብረተሰብ ካናዳ ዕዉት ምውህሃዶም ንምርግጋጽ ዘድሊ ሓበሬታ ንምዕጣቕ ይጽዕር።

ምወላ መወልቲ ናይቲ መደብማእኸል ማሕበረሰብ ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ ንጠለባት ማሕበረሰብ ኤርትራ ዘገልግል ዘሎ

ምወላ መወልቲ ናይቲ መደብማእኸል ማሕበረሰብ ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ ንጠለባት ማሕበረሰብ ኤርትራ ዘገልግል ዘሎ

ኤርትራዊ ካናዳዊ ማእከል ማሕበረሰብ ነጻ መምርሒ

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ሓድሽ ናይ ሞያ ዓንኬል የበግስ ኣሎ።

ኤርትራዊ ካናዳዊ ማእከል ማሕበረሰብ ነጻ መምርሒ

ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ (ECCC) ሓድሽ ናይ ሞያ ዓንኬል የበግስ ኣሎ።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ኣነ text block እየ። ነዚ ጽሑፍ ንምቕያር edit ዝብል ቁልፊ ጠውቕ። ሎረም ኢፕሱም ዶሎር ኮፍ ኣሜት፣ ኮንሰክተተር ኣዲፒሲንግ ኤሊት። Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ኣነ text block እየ። ነዚ ጽሑፍ ንምቕያር edit ዝብል ቁልፊ ጠውቕ። ሎረም ኢፕሱም ዶሎር ኮፍ ኣሜት፣ ኮንሰክተተር ኣዲፒሲንግ ኤሊት። Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ኣነ text block እየ። ነዚ ጽሑፍ ንምቕያር edit ዝብል ቁልፊ ጠውቕ። ሎረም ኢፕሱም ዶሎር ኮፍ ኣሜት፣ ኮንሰክተተር ኣዲፒሲንግ ኤሊት። Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ኣነ text block እየ። ነዚ ጽሑፍ ንምቕያር edit ዝብል ቁልፊ ጠውቕ። ሎረም ኢፕሱም ዶሎር ኮፍ ኣሜት፣ ኮንሰክተተር ኣዲፒሲንግ ኤሊት። Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ኣነ text block እየ። ነዚ ጽሑፍ ንምቕያር edit ዝብል ቁልፊ ጠውቕ። ሎረም ኢፕሱም ዶሎር ኮፍ ኣሜት፣ ኮንሰክተተር ኣዲፒሲንግ ኤሊት። Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ኣነ text block እየ። ነዚ ጽሑፍ ንምቕያር edit ዝብል ቁልፊ ጠውቕ። ሎረም ኢፕሱም ዶሎር ኮፍ ኣሜት፣ ኮንሰክተተር ኣዲፒሲንግ ኤሊት። Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

የኤርትራ ካናዳ ማህበረሰብ ማእከል (ኢሲሲሲ) አዲስ ስራ ይጀምራል

በታላቁ ቶሮንቶ አካባቢ የኤርትራን ማህበረሰብ ፍላጎት የሚያገለግል የማህበረሰብ ማእከል። ECCC አባላቱን በካናዳ ማህበረሰብ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ መቀላቀላቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊውን መረጃ ለማስታጠቅ ይጥራል። ኢ.ሲ.ሲ.ሲ የመደመር ቦታ ሲሆን የኤርትራን ማህበረሰብ ለማጠናከር የተለያዩ ደንበኞቻችንን ፍላጎት የሚያሟሉ አገልግሎቶችን በመስጠት ይፈልጋል።

ኤርትራ ካናዳዊ ማሕበረሰብ ማእከል (ኢሲሲሲ) አዲስ የሙያ ክበብ እየጀመረ ነው።

በታላቁ ቶሮንቶ አካባቢ የኤርትራን ማህበረሰብ ፍላጎት የሚያገለግል የማህበረሰብ ማእከል። ECCC አባላቱን በካናዳ ማህበረሰብ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ መቀላቀላቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊውን መረጃ ለማስታጠቅ ይጥራል። ኢ.ሲ.ሲ.ሲ የመደመር ቦታ ሲሆን የኤርትራን ማህበረሰብ ለማጠናከር የተለያዩ ደንበኞቻችንን ፍላጎት የሚያሟሉ አገልግሎቶችን በመስጠት ይፈልጋል።